ADVISORY COMMITTEE

DBT STAR SCHEME: BT/HRD/11/023/2019

Sr.No. Name Affiliation
1.Dr. Garima GuptaScientist F, Program officer star scheme, DBT New Delhi
2.Prof. Ashwani KumarExternal Expert, Former HOD Botany, University of Rajasthan Jaipur
3.Prof. K. K. SharmaExternal Expert, Former Vice-Chancellor & HOD Zoology, MDS University Ajmer
4.Prof. K.B. SharmaPrincipal, S.S. Jain Subodh P.G. (Autonomous) College Jaipur
5.Dr. Balram TripathiProject Co-ordinator, S.S. Jain Subodh P.G. (Autonomous) College Jaipur

Departmental Co-ordinators

Sr.No. Departments Co-ordinators
3.Chemistry Dr. Rashmy Nair
Dr. Richa Sharma
Dr. Sarita Singhal
Dr. Surendra Sharma
Dr. Shobhna Sharma
Dr. Sonia Srivastava
Dr. Neeru Gakhar
Dr. Komal Arora
Dr. Anu Malhotra
4.Physics Dr. Subhash C Agarwal
Dr. S.P. Pareek
Dr. Reena Verma
Dr. Shashi Sharma
Dr. Anju Lavania
Dr. Sudhanshu Dwivedi
Dr. Shalini Dixit
5.BotanyDr. Monalisha Kulshreshtha
Dr. Reenu Chauhan
Dr. Ajay Esha
Dr. Rajendra Saini
Dr. Poonam Chaudhary
6.Zoology & Environmental Science Dr. Rajesh Kr. Yadav
Dr. Preeti Srivastava
Dr. Shipra Sharma
Dr. Yashoda Saini
Dr.Priyanka Dadupanthi
Dr. Hitesh Pareek
7.Biotechnology & Microbiology Dr. Neetu Jain
Dr. Geeta Chaudhary
Dr. Sazia Khan
Dr. Raghunandan Sharma
Dr. Neha Sharma
Dr. Suchitra Sharma
8.Computer Science with MathematicsDr. Manish Kaushik
Prof. R R Sinha
Dr. Ashish Chandra Swami
Dr. Leena Bhatia
Dr. Vipin Kumar Jain
Dr. Vikram Jain
Dr. Mamta Sharma
Dr. Sonal Bordia Jain
Dr. Praveen Chaudhary